Sponzoring

Pro členy

V případě, že člen získá pro klub partnera formou Darovací smlouvy nebo Smlouvy o reklamě:

  1. v minimální výši 6.000 Kč, jsou mu pro danou sezónu odpuštěny členské příspěvky v plné výši;
  2. v minimální výši 3.000 Kč, je mu odpuštěno 50 % členských příspěvků.

Pro partnery

Finanční podpora pořádání sportovní akce JBC SUP race 2022 a činnosti sportovního klubu.

Finance využijeme na pořádání závodu JBC SUP race 2022, nákup sportovního vybavení, investice do zázemí a náklady na startovné a soustředění.

Naše partnery prezentujeme pomocí těchto kanálů:

  • Webové stránky 
  • Sociální sítě 
  • Loga na dresech (fotky z vyhlášení vítězů) 
  • Plakátová kampaň na JBC SUP race 2022. 
  • Moderátor JBC SUP race 2022 zmíní partnery několikrát v průběhu akce.  

Žádosti o zařazení do tohoto programu prosím zasílejte club@jbcsup.cz.