Členská schůze 2022

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU

JBC SUP club z. s.

IČO: 10775421

Sídlo: Okružní 3347/6, 466 01 Jablonec nad NisouPředseda spolku Jan Telenský svolává členskou schůzi, která se bude konat dne 1.4.2022 od 17:00 hod. v Lyžařském areálu Břízky na adrese Sportovní 4417/43, 466 04 Jablonec nad Nisou.


Členská schůze Spolku se svolává s následujícím programem:

  1. zahájení, prezence členů a ověření usnášeníschopnosti

  2. schválení programu

  3. schválení Jednacího a volebního řádu

  4. schválení výroční zprávy za rok 2021

  5. změna stanov

  6. plán činností na následující období

  7. schválení výše členských příspěvků na sezónu 2022

  8. různé

  9. závěr

V Jablonci nad Nisou, dne 10.3.2022

Mgr. Jan Telenský