Přihláška do JBC SUP club

  1. Pro členství v JBC SUP club je třeba vyplnit žádost níže. Členem se může stát kterýkoliv občan ČR i cizí státní příslušník. Uchazeče mladší 18. let musí přihlásit jeho zákonný zástupce. 
  2. O přijetí nového člena rozhoduje Výkonný výbor a toto členství je zpoplatněno členským poplatkem, jehož výše je určena pro každý rok. Členství je platné při zaplacených příspěvcích na daný rok. Pro rok 2021 je výše členského poplatku za řádné členství v JBC SUP club 1000 Kč.
  3. Po vyplnění Vám bude zaslán email o přijetí Vaší žádosti a příkazem k úhradě členského příspěvku.
  4. Odesláním tohoto formuláře vyjadřujete souhlas se Stanovami spolku, zavazujete se k jejich dodržování, udělujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů potřebných pro činnost spolku v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - (GDPR) a s Podmínkami členství.

Členská přihláška do JBC SUP club